Gå til ”Øvrige indtastninger” -  ”Foder”. 

Her bruges kolonnen ”Type” til at angive at indtastningerne er en statusbeholdning. 

PigVision trækker statusbeholdningen fra den indkøbte mængde i perioden og lægger den til, i den efterfølgende periode. 

Muligheden ”Forbrug” benyttes, hvis der aflæses mængder fra et blandeanlæg.

Mulighederne ”Indkøb”, ”Status” og evt. ”Salg” benyttes, hvis du løbende indberetter dine foderleverancer.