Journalkartoteket skal opsættes i PigVision online, inden det er muligt at registrere medicinbehandlinger i appen.  

Efter opsætning og synkronisering af PigVision Mobile Sows dukker der et nyt menupunkt op på Standard hovedskærmen, nemlig "Genbehandling". Denne menu anvendes til registrering af efterfølgende behandlinger, i tilfælde af, at en journal kræver behandling i flere dage. 

Behandlinger registreres i forbindelse med en anden hændelse (f.eks. løbning, faring eller fravænning). Registreringen foretages ved at vælge "Behandling".  

Det er også muligt at registrere en behandling via enkeltdyr registreringsmenuen (højre knap i bunden af skærmen).  

Eksemplet herunder viser en behandling af en pattegris. Vælg først dyret (soen) hvor pattegrisen befinder sig. Vælg derefter journalnummeret for behandlingen. Vælg dato, antal behandlede pattegrise samt mængden af medicin pr. Dyr. 

 

Image 

 

Yderligere kan en medarbejderkode tilføjes registreringen. 

Er journalen sat op med tilbageholdelsestid og gentagne behandlinger vises disse nederst. 

Afslutningsvis vælges Gem behandling, for at gemme registreringen.