Leki należy skonfigurować w programie PigVision, zanim będzie można je używać w PigVision Mobile Sows.

 

Po skonfigurowaniu i zsynchronizowaniu danych z aplikacją mobilną na stronie głównej pojawi się nowa opcja Powtórne leczenie. Służy do rejestracji kolejnych zabiegów w kolejnych dniach po pierwszej dawce.

 

Aby wprowadzić zabiegi, można zarejestrować je jako część głównego wydarzenia, takiego jak oproszenie lub odsadzenie, dotykając opcji Leczenie w dole ekranu. Można też użyć opcji Leczenie z prawego ekranu aplikacji i wprowadzić wiele pozycji jedna po drugiej.

 

 

Poniższy rysunek przedstawia typowy ekran wprowadzania leczenia. Najpierw wybierz swój plan leczenia (Dziennik zabiegów) zgodnie z ustawieniami w PigVision, a następnie wybierz datę podani wraz z innymi opcjami, takimi jak wykonawca, dawka oraz czy leczone są prosięta. Dni karencji i powtórzenia leczenia zostaną pokazane na dole.

 

 

Po zakończeniu wybierz Zapisz i zamknij, aby przejść do innego wydarzenia lub Zapisz i nowy, aby wybrać inne zwierzę do leczenia.