Når jeg taster aflivninger og døde gylte/søer, hvad bruges "Afgangstype"-boksen til?  

Når du taster aflivninger og dødsfald i PigVision, er der en “Afgangstype”-boks, som bruges til at registrere, hvilken type afgang det er. Altså, om gylten/soen er blevet fx solgt, slagtet eller aflivet. Først når du har tastet afgangsdatoen, er det muligt at vælge afgangstype i dropdown-menuen.  

Herefter kan du under "Analyse søer" lave en "Brugerbestemt analyse" over "Afgangsårsager" og se om der er en afgangsårsag der hyppigt fremtræder.