Du kan åbne sokortet og højreklikke på sektionen “Faring”.

Vinduet "Layout setup" vil nu komme frem. 

 

 

Her sætter du flueben ud for “Kg”, hvis du vil taste vægten på hele kuldet, og ellerkan du sætte flueben i “Vægt/gris”, hvis du vil taste gennemsnitsvægten på pattegrisene. Vælger du begge, kan dit sokort se således ud - afhængig af dine indstillinger.

 

 

Programmet regner selv den totale vægt ud, hvis du vælger at indtaste gennemsnitsvægten, og ligeledes regner programmet selv gennemsnitsvægten ud, hvis du indtaster den totale vægt ud. 


Det samme kan du gøre under “Søer/Orner” - “Faring”, hvor du igen tilføjer den registrering du ønsker.