Hvis du gerne vil taste vægten på nyfødte pattegrise, skal du åbne sokortet og højreklikke på sektionen “Faring”. Dette vindue kommer op: 

 

 

 

Her sætter du et flueben ud for “Kg”, hvis du vil taste vægten på hele kuldet, ellersætter du et flueben i “Vægt/gris”, hvis du vil taste gennemsnitsvægten på pattegrisene. Hvis du vælger begge, så ser dit sokort således ud, afhængig af dine andre indstillinger kan det variere: 

 

 

 

Så kan du enten taste den totale vægt af hele kuldet i “Kg” og så regner programmet selv gennemsnitsvægten ud eller du kan taste gennemsnitsvægten og så regner programmet den totale vægt af hele kuldet.  

Det samme kan du gøre inde i “Søer/Orner” og “Faring”, hvor du igen tilføjer den registrering du ønsker.