Jeżeli masa urodzeniowa prosiąt ma być rejestrowana przy porodzie, na karcie lochy klikamy prawym przyciskiem myszy sekcję Oproszenie

 

 

Otworzy się takie okno:

 

 

 

Jeżeli zaznaczymy Kg, rejestrowana będzie masa całego miotu, jeżeli Średnio kg - średnia waga prosiąt. W przypadku wybrania obu opcji, karta lochy będzie wyglądać tak:

 

 

Teraz można wpisać całkowitą wagę całego miotu w polu Kg, a program obliczy średnią wagę prosięcia w polu Średnio kg i na odwrót. 

 

W podobny sposób można również dodać te kolumny do głównego okna wprowadzania danych oproszeń: