Gå til "Øvrige indtastninger" - "Foder".

Her registrerer du foderforbrug, foderindkøb, foderbeholdning ved status samt evt. salg af foder. Dette kan benyttes til beregning af foderforbrug på E-kontrollen.
Selve foderkomponenterne, som du vil lave registreringerne ud fra, oprettes under "Øvrige indtastninger" - "Komponenter"

 

 • Dato: Her registrerer du datoen for den ønskede foderregistrering
 • Lokation Kode: Her registrerer du lokationen, hvortil du ønsker at koble en foderregistrering. 
 • Dyrtype: Under "Generelt" – "Administration" – "Dyregruppe" er der oprettet en række dyregrupper, hvor du også kan oprette dine egne. Ved at koble disse på foderregisteringen, kan du se hvilken dyrtype, som foderet tildeles i E-kontrollen.

  Indtast her koden for dyrtypen, hvorefter navnet automatisk fremkommer.
 • Komponent: Under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" oprettes foderkomponenter og foderrecepter. Til hver foderregistrering tilknytter du en foderkomponent eller en foderrecept.

  Indtast koden for komponenten, hvorefter navnet fremkommer automatisk. 
 • Kg.: Her indtaster du mængden af foderet.
 • Pris Total og Pr. kg.: Hvis du under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" har registreret pris pr kg., så udregner og udfylder programmet selv den totale pris og pris pr kg, i forhold til antal indtastede kg. og derfor er kolonnerne vist med blå skrift.

  Har du ikke har registreret pris under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter", kan du registrere en pris i kolonnerne.
 • Energi Total og Pr. kg.: Hvis du under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" har registreret energi, så udregner og udfylder programmet selv det totale energiindhold og energi pr kg. i forhold til antal indtastede kg. og derfor er kolonnerne vist med blå skrift.

  Har du ikke har registreret energi under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter", kan du registrere energiindhold i kolonnerne.
 • Type: Her vælger du hvilken slags foderregistrering, der er tale om.
  Vælg mellem:
  • Indkøb: Du har købt foder ind. 
  • Salg: Du har solgt foder.
  • Forbrug: Registrere et forbrug af foder. Dette er en total indtastning for en given periode, som fx kan være aflæst på fodercomputeren
  • Status: Registrering af beholdning ved status.

 

Alt efter hvilken type foderregistrering du vælger, indgår dette forskelligt i beregningen af foderforbrug på E-kontrollen.

Hvis du i en periode har registreret, at der fire gange er indkøbt 5 ton foder, men der ved status er 1 ton tilbage, så er foderforbruget 19 ton i perioden. Statusbeholdningen på 1 ton overføres automatisk til næste periode, men dette kan du ikke se ud fra fanen "Foder" i E-kontrollen - dette sker automatisk i programmet.