Her registrerer du foderforbrug, foderindkøb, foderbeholdning ved status samt evt. salg af foder. Dette benyttes fx til beregning af foderforbrug på E-kontrollen. Selve foderkomponenterne, som du vil lave registreringerne ud fra, oprettes under "Øvrige indtastninger" - "Komponenter"

 

 

Dato: Her registrerer du datoen for den ønskede foder-registrering

 

Lokation Kode: Her registrerer du lokationen, hvortil du ønsker at koble en foderregistrering. Du kan benytte  eller F5-tasten for at se de mulige lokationer

 

Dyrtype: Under "Generelt" – "Administration" – "Dyregruppe" er der oprettet en række dyregrupper og du kan oprette dine egne. Ved at koble disse på foderregisteringen, kan du se foderet opdelt i dyregrupper i E-kontrol rapporten:

  • Kode: Her indtaster du dyrtypens kode og du kan benytte  eller F5-tasten for at se de mulige dyrtyper
  • Navn: Når du har indtastet dyrtypens kode, udfyldes navnet automatisk

 

Komponent: Under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" oprettes foderkomponenter og foder-recepter. Til hver foder-registrering skal du koble en foderkomponent eller foder-recept, fx drægtighedsblanding som i eksemplet herover:

  • Kode: Her indtaster du foderkomponentens kode og du kan benytte  eller F5-tasten for at se de mulige komponenter
  • Navn: Når du har indtastet komponentens kode, udfyldes navnet automatisk

 

Kg.: Her indtaster du hvor mange kg foder, foderregistreringen er gældende for

 

Pris Total og Pr. kg.: Hvis du under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" har registreret pris pr kg., så udregner og udfylder programmet selv den totale pris og pris pr kg, i forhold til antal indtastede kg. og derfor er kolonnerne vist med blå skrift. Hvis du ikke har registreret pris under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter", så kan/skal du selv registrere en pris i kolonnerne

 

Energi Total og Pr. kg.: Hvis du under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter" har registreret energi, så udregner og udfylder programmet selv det totale energiindhold og energi pr kg. i forhold til antal indtastede kg. og derfor er kolonnerne vist med blå skrift. Hvis du ikke har registreret energi under "Øvrige indtastninger" – "Komponenter", så kan/skal du selv registrere energiindhold i kolonnerne

 

Type: Her vælger du hvilken slags foderregistrering, der er tale om og du vælger mellem mulighederne i dropdown-boksen. Hvis du:

  • Har købt foder ind, vælger du Indkøb
  • Har solgt foder, vælger du Salg
  • Vil registrere et forbrug af foder, vælger du Forbrug. Dette er en total indtastning for en given periode, som fx kan være aflæst på fodercomputeren
  • Vil registrere beholdning ved status, vælger du Status

 

Alt efter hvilken type foder-registrering du vælger, så indgår dette forskelligt i beregningen af foderforbrug på E-kontrollen. Hvis du i en periode fx har registreret, at der fire gange er indkøbt 5 ton foder, men der ved status er 1 ton tilbage, så er foderforbruget 19 ton i perioden. Statusbeholdningen på 1 ton overføres automatisk til næste periode, men dette kan du ikke se ud fra Foder-vinduet, da dette sker automatisk i programmet.

Hvis du ønsker at vælge registreringskolonner til eller fra, så gøres dette via ikonet . Derved bør du dog oprette dit eget layout, hvilket er uddybet under Quick guide til egne layouts.