For at du kan beregne E-Kontrol-Rapporter, er det nødvendigt at registrere status-beholdningen af dyr på statusdatoen, som er periodens slutdato. Som start-status bruges slut-status fra den foregående E-kontrol. Statusbeholdningen bruges til at afstemme, om det antal dyr, der er talt op, stemmer med det antal dyr som PigVision beregner ud fra den foregående status, samt de ind- og afgange, der har været i perioden.  

 

Status for søer og orner

Status-beholdningen skal registreres under menupunktet Søer / Orner – Status.

 

 

Dato: Her registrerer du datoen for optællingen i stalden.

 

Lokation Kode: Her registrerer du, hvilken lokation beholdningen er gældende for. Det er vigtigt, at dette er samme lokation, som E-kontrol-rapportens beregningsgrundlag. (Se under fanen Generelt – Produktionsrapport).

 

Aktiv: Ved at sætte flueben her, er statusbeholdningen forvalgt til beregningen af E-kontrol-rapporten, dog er det kun de seneste 5 status-beholdninger/perioder, der er sat flueben ved som vises i rapporten.

 

Orner/Søer/Gylte: Her registrerer du statusbeholdningen på de pågældende dyregrupper.

 

Polte med nummer: Her registrerer du statusbeholdningen for polte med nummer. Det er kun aktuelt, hvis poltene får et sonummer, før de løbes, f.eks. hvis de går i en transponder-træningsstald.

 

Pattegrise Antal: Her registrerer du antallet af pattegrise.

 

Kg/Gns. vægt: Her registrerer du enten pattegrisenes samlede vægt (kolonnen Kg) eller deres gennemsnitsvægt, hvorved totalvægten beregnes. Det tal med blåt er det tal, som programmet har beregnet.

 

Hvis du under Generelt – Produktionsrapport, har opsat E-kontrol-rapporten, så den skal inkludere polte- og/eller klimastalds-lokation, så vil det være muligt at registrere status-beholdning i disse felter. Hvorledes du benytter de forskellige kolonner, er ens for både Klimastald og Polte.

 

Lokation Kode: Hvis du har koblet en polte- og/eller en klimastalds-lokation på produktionsrapporten vil indberetninger på disse lokaler være identiske, hvad enten status er tastet i menuen Grise i vækst eller Søer/orner.

 

Total antal: Det totale antal dyr på lokationen.

Vægt Total/Vægt per gris: Du bestemmer selv om du vil indtaste en total- eller gennemsnitsvægt. PigVision beregner den værdi du ikke indtaster og viser dette med blåt.

 

Værdi pr. dyr/Værdi pr.kg: Her kan du koble en værdi pr. dyr og/eller en værdi pr. kg. på poltene og/eller klimastaldsgrisene.

 

Status for Grise i vækst

Statusbeholdningerne skal angives i menupunktet Grise i vækst \ Status.
 

 

Dato: Her registrerer du datoen for optællingen af grise.

 

Lokation Kode: Her registrerer du, hvilken lokation beholdningen er gældende for. Det er vigtigt, at dette er samme lokation, som E-kontrol-rapportens beregninger, dvs. det skal være samme lokation, som du har opsat E-kontrol-rapporten for under Generelt – Produktionsrapport.

 

Total antal: Her registrerer du antallet af talte grise ved status.

 

Vægt Total / Vægt/gris: Du kan enten vælge at registrere det totale antal kg eller gennemsnits vægt pr. gris. Derefter beregner programmet selv den anden del af vægten. I eksemplet ovenfor er den totale vægt registreret og programmet har udregnet gns. vægten og derfor er denne med blå skrift. Beregninger er generelt med blå skrift i PigVision.

 

Aktiv: Ved at sætte flueben her, er statusbeholdningen valgt til beregningen af E-kontrol-rapporten, dog er det kun de seneste 5 status-beholdninger/perioder, der er valgt og ikke alle, trods de alle har flueben.

 

Værdi/dyr: Her tildeler du dyrene en statusværdi og denne bruges ved beregning af statusforskydning i E-kontrol rapporten.

 

Værdi/kg: Her tildeler du hvert kg dyr en statusværdi og denne bruges ved beregning af statusforskydning i E-kontrol rapporten. Bemærk: Statusværdi og handelsværdi er ikke det samme. SEGES beregner statusværdier der er tilgængelig på www.farmtalonline.dk. Læs evt. mere herom i afsnittet ”Hvad er statusværdier og hvor finder jeg dem?” der også findes på denne side.

 

Status generelt

Flere lokationer på samme rapport

Har du under Generelt – Lokationer har angivet et lokationshierarki, hvor eks. stier kan være en del af en sektion, sektioner en del af stalde, osv., skal du være opmærksom på, at der skal angives en status for hver lokation du ønsker at beregne en e-kontrol på. Har du eksempelvis 3 sektioner med hver 25 dyr i hver og ønsker at lave en rapport for hele stalden, skal du under status angive at der er 75 i stalden, også selvom du har lavet status på alle 3 sektioner.

 

Status, hvis stalden har været tom 

Hvis stalden har været tom på en statusdag, sætter du antallet af dyr til 0.

 

Hvis produktionen kører som Alt ind /Alt ud, kan det være hensigtsmæssigt at lave E-kontrollen som på batches i stedet for lokationer. Læs mere herom i guiden "Batch". Tryk F1 i programmet, vælg 6. Batch.