Det kan være belejligt af have en liste over søerne, hvor de er grupperet efter, om de er drægtige, diegivende eller tomme. Det gør det forholdsvis nemt at tjekke, om de søer, der er registreret i PigVision, stemmer overens med de søer, der rent faktisk står i stalden. 

Gå til fanen ”Management” og vælg ”Besætningsliste” eller brug ikonet: 

Indtast datoen (eller vælg i kalenderikonet), den åbner altid på d.d. 

Du skal nu åbne de små plusser i venstre side. Start nedefra, da dette letter dit arbejder betragteligt. Når alle er åbnede, så tjek om søerne står i nummerorden, hvis ikke, så klik på overskriften: Dyr\DyrNr. for at sortere efter nummer, når den lille pil, står som i eksemplet herover står de i nummerorden indenfor hver gruppe. 

Derefter går du til layout ved siden af printerikonet:

Vælg ”Besætningsliste” og du vil få en samlet oversigt over dine søer. Denne kan nu printes eller sendes på mail.