Besætningsliste

Skift datoen for besætningslisten
Gå til "Management" - "Besætningsliste" for at åbne denne.  Her vil besætningslisten blive åbnet på d.d.  Hvis du ønsker en anden dato...
Wed, 27 Dec, 2023 kl. 12:20 PM
Betydning af plus "+" på besætningslisten
Hver gang, der fremkommer et plus-tegn ("+"), skyldes det, at der er yderligere data til rådighed.  Klik på "+" og kolonnen udvides, så...
Wed, 27 Dec, 2023 kl. 12:24 PM
Print en besætningsliste
Det kan være belejligt af have en liste over søerne, hvor de er grupperet efter, om de er drægtige, diegivende eller tomme. Det gør det forholdsvis nemt at ...
Wed, 27 Dec, 2023 kl. 3:35 PM
Gennemsnitlig kuldnummer på besætningslisten
Du kan se dit gennemsnitlige kuldnummer for hele din besætning ved at gå til "Management"- "Besætningsliste". Her vælger du datoen og k...
Wed, 27 Dec, 2023 kl. 3:49 PM
Se ID på dyr i et bestemt læg
Hvis du vil se ID på dyr i et bestemt læg/kuld, så kan dette vises på besætningslisten. Det kunne for eksempel være alle dine 2. lægs søer.  Gå til &qu...
Thu, 28 Dec, 2023 kl. 8:57 AM