Besætningsliste

Skift datoen for besætningslisten
Når du åbner fanen ”Management” – ”Besætningsliste” vil programmet åbne på d.d.. Du kan enten indtaste en anden dato eller vælge på det lille kalenderikon t...
Mon, 20 Sep, 2021 kl. 12:44 PM
Hvad gør symbolet + i en åben kolonne på min besætningsliste?
Hver gang, der fremkommer et +, skyldes det, at der er yderligere data til rådighed. Klik på plusset og kolonnen udvides, så der fremkommer flere oplysninge...
Mon, 21 Jun, 2021 kl. 10:42 AM
Print en besætningsliste
Det kan være belejligt af have en liste over søerne, hvor de er grupperet efter, om de er drægtige, diegivende eller tomme. Det gør det forholdsvis nemt at ...
Mon, 20 Sep, 2021 kl. 12:45 PM
Gennemsnitlig kuldnummer på besætningslisten
Hvis du vil se dit gennemsnitlige kuldnummer for hele din besætning, klikker du på “Management” og vælger “Besætningsliste”, dato og klikker på “Ok”. I top...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 9:12 AM
Se ID på dyr, der er ved et bestemt læg/kuld
Hvis du vil se ID på alle dyr, der er ved fx 2. læg / kuld, skal du ind i “Management” og lave en “Besætningsliste”, vælg en dato og klik på “Ok” og besætn...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 9:10 AM