Når du har modtaget en elektronisk følgeseddel på mail, skal du gemme den på din pc. Undlad at gemme den på skrivebordet eller i en af Windows standardmapper (f. eks. overførsler), da det ofte giver problemer. Gem den i stedet for i en mappe på et drev - f.eks. Denne PC/Computer - OS (C:), hvor du kan lave en mappe "Polte". 

 

I PigVision åbner du menuen Avl – Ungdyr

Herefter klikker du ikonet ”Import” øverst i billedet

 

 

Fremsøg filen, som du har gemt ved at gå til Denne PC/Computer - OS (C:) og mappen Polte. Find den aktuelle følgeseddel og dobbeltklik på den.


Vær venligst opmærksom på, at teksten C on CS-DESKTOP-2018 er individuel, så der står måske noget andet på din PC.

 

Er der oprettet en avlsbesætning i databasen, er det muligt at knytte dyrene til kernen i forbindelse med import af følgesedlen

 

Herefter spørger PigVision, om dyrene skal knyttes til en lokation. Dette har kun relevans for de besætninger, der laver stitavler eller af anden årsag registrerer placeringen af hvert enkelt ID. Det har ikke indflydelse på for eksempel din e-rapport for din poltelokation, her skal du vælge i menuen ”Grise i vækst” og angive en indgang på xx dyr i din poltelokation

 

 

 

Du skal nu angive, i hvilken kolonne ID-nummeret skal indlæses, vælg på listen. Hvis din leverandør ikke er repræsenteret på listen, kan du altid vælge kolonnen ”Id-nummer”. 

 

 


 

 

Kan du ikke se dine drev fra PigVision Online?

Hvis du bruger PigVision Online og ikke kan se dine egne drev, kan du højreklikke på genvejen til PigVision, vælg ”Rediger” og dernæst fanebladet “Lokale ressourcer”. Her klikker du på “Flere”.

 

 

 


 

Ved hjælp af flueben kan du angive de drev, du ønsker at kunne tilgå fra serveren