Filterlinjen kan stort set overalt i PigVision bruges til at begrænse en søgning, så kun de ønskede registreringer vises. Der kan sættes flere filtre op på samme tid og de kan gemmes, så de hele tiden er i brug. Der kan opsættes filtre i registreringsvinduer, analyser og i visse rapporter. Dette giver dig overblik og hjælper med at gennemskue store mængder data. 

 

Brug af filterlinje i indtastningsbilleder:

I de fleste indtastningsvinduer, er der en grøn filterlinie under kolonneoverskrifterne. Hvis den grønne filterlinje ikke vises, så klik på filterikonet med tragten:    og filterlinien bliver vist. 

 

Faringsliste: Placer musen i det grønne felt under dato og højreklik. 

 

 

Du har nu muligheder for at vælge mellem forskellige datovarianter. Øverst vil altid være d.d. Hvis du gerne vil se alle faringer på en bestemt dato, vælger du Vælg dato – du kan også vælge Mellem, så du kan se alle faringer en bestemt periode. Filtre kan kombineres, så du f.eks. får vist alle faringer i en bestemt periode, hvor der har været under 10 levendefødte ved at tilføje et filter med ”mindre end 10” i kolonnen levendefødte.

 

Grise i vækst – Flytning:

Du kan søge på meget forskelligt. F.eks. hvor mange grise, der er flyttet fra en lokation til en anden i en given periode.

 

I datofeltet er her valgt mellem 01-01-21 og 23-01-21. ”Fra lokation” er valgt M og ”Til lokation” er valgt F. Så fremkommer listen af flyttede fra lokation M til lokation F i den angivne periode. Ønsker du en sumberegning klikker du på ikonet ved siden af filterikonet og du vil få vist en sum nederst på siden. 

 

I alt 375 grise er flyttede, de vejede 2511,50 kg i alt, hvilket giver en gennemsnitsvægt på 6,70 kg. 

 

Filtre kan også anvendes til fejlsøgning. F.eks. til at finde indtastninger, hvor vægten mangler. Ved at skrive ”0” (nul) i filterlinien i kolonnen med vægt, vil registreringer uden vægt blive vist.

 

Brug af filterlinjen i rapporter og analyser: 

I det følgende kommer et eksempel fra Positiv/negativ listen. Filterlinjen kan her bruges til at finde nøjagtig de dyr, du ønsker at se i rapporten. 

 

Filteret sættes op til at vise -Diegivende søer – (højreklik og vælg) samt dyr med mere end ét kuld. 

Analysen tager nu kun diegivende søer med mere end ét kuld med. Der kan sættes flere filtre op, så man f.eks. kan se søer med flere end 10 stk. levendefødte mm. 

 

 

Hvordan sletter jeg de opsatte filtre?

Placer musen i feltet, højreklik og vælg Ryd filter på. Filteret i et enkelt felt kan slettes ved at stå i feltet og taste Shift + Del. Alle filtre i filterlinien slettes med Del-tasten og efterfølgedne klik på OK.  Hvis du har mange filte opsat, kan det nogle gange være hurtigere at lukke skærmbilledet og åbne det igen. 

 

Hvordan gemmes et filter, så det altid er der?

Når filteret er sat op, går du til Layout set up og vælg ”Ret i globalt” – her vælger du fanen ”Filter og sortering”. Sæt flueben i både Gem + Behold + klik på Aktiver nuvær. filter. Afslut med OK. Du har nu et filter, som altid vil være aktiveret, så du ikke skal sætte det op, hver gang du går ind i layoutet.