Hvordan anvendes filterlinjen til at finde informationer?

I PigVision er der øverst en grøn filterlinje. Ved at skrive i denne linje kan du fremsøge forskellige registreringer, så andre filtreres væk. Derudover kan du højreklikke og vælge andre filtre. Dette kan anvendes til at fremsøge et bestemt dyr eller bestemte informationer/resultater i en given periode. Filterlinjen findes i de fleste vinduer i PigVision. 

 

Filterikonet er en ”tragt” -her markereret med orange baggrund. Tryk på denne, hvis din filterlinje ikke vises. 

 

Filterlinjen.

For at søge i filterlinjen kan du skrive i de enkelte felter. F.eks. under Indgang – Dato – og dyr fra denne dato vil vises. 

Eller du kan søge på et dyrenummer:

Du kan anvende flere filtre samtidig. 

OBS: Der kan kun søges i de grønne felter – røde eller gule kan ikke bruges. 

 

Højreklikke i filterlinjen.

Hvis du højreklikker i filterlinjen dato fremkommer nogle valgmuligheder. 

Her kan du vælge i dags dato, en bestemt dato, alle datoer før eller efter en bestemt dato eller en periode mellem to datoer. 

Hvis du højreklikker i dyrenummer, får du andre muligheder. Der kan søges på et bestemt dyrenummer, nummer indeholdende visse cifre eller tomt felt, som vil vise dyr uden nummer. 


Du kan også anvende *xxxx*, så filtreres der på alt der indeholder, de tal eller bogstaver, du har skrevet.