Gå til ”Øvrige indtastninger” og vælg ”Foder”. Her bruges kolonnen ”Type” til at angive, at indtastningerne er en statusbeholdning. PigVision trækker statusbeholdningen fra den indkøbte mængde i perioden og lægger den til, i den efterfølgende periode. 

”Forbrug” benyttes, hvis der aflæses mængder fra et blandeanlæg.

”Indkøb”, ”Status” og evt. ”Salg” benyttes, hvis du løbende indberetter dine foderleverancer.