Jeśli zdarzy się, że program PigVision Online nie reaguje, jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl + Alt + End otworzy okno jak poniżej. Wystarczy kliknąć „Sign out” (Wyloguj się), a program zostanie zamknięty i zostaniesz wylogowany. Teraz można ponownie otworzyć PigVision, który będzie gotowy do ponownego użycia


 

Uwaga: Zwykłe zamknięcie zdalnego pulpitu spowoduje, że PigVision będzie nadal działać i otworzy się w tym samym miejscu, w którym w którym był, gdy pulpit został zamknięty.


W przypadku pracy na lokalnej instalacji programu PigVision (na dysku komputera), naciśnięcie klawiszy Ctrl + Alt + Del i wybranie opcji Menedżer zadań otwiera listę zadań. W tym oknie należy wybrać PigVision i kliknąć „Zakończ zadanie”.