Ustalenie ograniczeń w analizie jest dość proste. Prowadzą do tego poniższe czynności. Ten sam schemat obowiązuje dla większości analiz.

 

Po otwarciu jednej z analiz (tutaj Analiza stada - Rasa) i klikamy "Edycja", zaznaczone na zielono w lewym dolnym rogu, poniżej pola "Ograniczenia". Pole to w niektórych analizach może być zarówno na środku, jak i na dole po lewej stronie okna.

 

 

 

 

Otworzy się nowe okno i będzie wyglądać tak, jak pokazano poniżej. Tutaj wybiera się spośród opcji dostępnych w dwóch grupach "Zwierzę" i "Miot".

 

Kliknięcie "Zwierzę", pozwala ustawić ograniczenia związane z parametrami przypisanymi do zwierzęcia, jak na przykład rasa, data wprowadzenia i inne. Wybierając opcję "Miot" można ustawić ograniczenia związane z miotem, np. numer miotu, ilość prosiąt żywo urodzonych i inne.

 

 

 

Aby ustawić ograniczenie tak, by analiza opierała się o wyniki tylko pierwszych miotów, klikamy „Miot”, oraz wybieramy „Nr miotu”. (pierwszy od góry na liście), a następnie klikamy „Dodaj” po prawej stronie. Okno będzie teraz wyglądać tak:

 

 

Aby uwzględnić tylko pierwsze mioty, należy wpisać „1” w obu polach. Jeśli mają to być wyniki od drugiego do czwartego cyklu, wpisuje się w polach wyboru „2” i „4”. Po skonfigurowaniu ograniczeń zatwierdzamy klikając OK.

 

Aby usunąć ograniczenie, należy kliknąć czerwony krzyżyk po prawej stronie ograniczenia.

 

Teraz pole ograniczenia w analizie będzie wyglądać tak:

 

 

 

Można ustawić kilka ograniczeń analizy i w każdej chwili ponownie je usunąć.

 

Możliwe jest również zapisanie analizy z ustawionymi ograniczeniami. Pozwala to szybko znaleźć ją ponownie. Dotyczy to wszystkich analiz. Aby to zrobić, należy otworzyć analizę (tutaj Analiza stada - Rasa), kliknąć na nazwę Układu i postępować tak, jak pokazano na obrazku. Ważne, aby zmienić nazwę układu i nie używać „PigVision” w nazwie układu, aby nie został on nadpisany w najbliższej aktualizacji.

 

 

 

Jeśli jest więcej użytkowników w tej samej bazie danych PigVision i wszyscy użytkownicy mają mieć możliwość by zobaczyć układ i z niego korzystać, należy postępować tak, jak pokazano na poniższym obrazku i wybrać „Utwórz globalny”.

 

 

 

Następnie nowy układ zostanie otwarty i można ustawić ograniczenia zgodnie z wcześniejszym opisem. Będą one aktywne przy następnym otwarciu układu.