W celu zarejestrowania negatywnego wyniku testu ciążowego w PigVision, przechodzimy do menu Lochy / KnuryTest prośności:

 

 

Pojawi się to okno:

 

 

Tutaj można wpisać numer lochy w pierwszej kolumnie, datę w drugiej, a wynik badania w trzeciej. W ostatniej kolumnie można wpisać inicjały pracowników, ta część jest opcjonalna.

 

Kolumny testu prośności mogą być również dodane do karty lochy, co pozwala bezpośrednio na niej zapisać wynik.