W celu dodania aktualnego numeru miotu loch w oknach wprowadzania danych, przechodzimy na przykład do oproszeń, klikając menu Lochy / Knury, a następnie Oproszenia. Tutaj klikamy prawym przyciskiem myszy górny pasek z nagłówkami kolumn:

 

 

Lub klikamy ikonę Ustawienia układu . Otworzy się okno z wyborem kolumn:

 

 

Tutaj możemy wyszukać kolumnę, wpisując frazę „*miot*” w pasku wyszukiwania i klikając Pokaż.

 

 

Tutaj dwukrotnie klikamy „Zwierzę.Ostatnie wydarzenie.Nr miotu”, a kolumna ta zostanie podświetlona na liście:

 

 

Należy pamiętać o zaznaczeniu pola obok Nr miotu i kliknięciu OK

Od teraz numer miotu jest widoczny na ekranie wprowadzania danych Oproszenia

 

 

To samo można zastosować dla innych okien wprowadzania danych jak Krycia, Odsadzenia, czy Zwierzęta usunięte.