Aby uniemożliwić zarejestrowanie krycia przed odsadzeniem należy przejść do menu OgólneUstawienia ogólne.

 

 

W oknie, które się otworzy wybieramy zakładkę Walidacja, a następnie Daty loch.

 

 

Tutaj w polach zatytułowanych Oproszenie do krycia wpisujemy wartość 0. 

 

Następnie klikamy OK by zapisać zmiany. Teraz program nie pozwoli na wprowadzenie krycia przed odsadzeniem.