For at gøre det umuligt at registrere en løbning før fravænning skal du ind i “Generelt”, “Opsætning”, “Validering” og så “Sodata 1”.  

Så går du ned til “Faring til løbning (kun ved løbning før frav.)” og sætter både den røde og den gule minimumsværdi og den gule maximumsværdi til 0 eller 1, afhængig af om du vil have det skal være muligt at registrere en løbning på fravænningsdagen eller først dagen efter, så dit vindue ser således ud: 

 

  

 

Så klikker du “Ok” og det er nu umuligt at registrere en løbning inden fravænning.