Gdy PigVision sprawdza, czy dane dotyczące uboju zostały już pobrane, zawsze odbywa się to przy użyciu unikalnego identyfikatora ID dokumentu, który jest obecny we wszystkich danych dotyczących uboju. Usunięcie tego identyfikatora, usunie wszystkie informacje należące do pobrania, a dane będą dostępne i będzie można je ponownie pobrać.

 

W menu MłodzieżDane ubojoweDane ubojowe można usunąć dostawy, które mają być ponownie pobrane. Podczas ponownego pobierania należy pamiętać o zmianie daty początkowej aby mieć pewność, że wszystkie dane zostaną pobrane.