Hvis du allerede har hentet dine slagteriafregninger, men har brug for at downloade dem igen, kan dette gøres ved at slette de "gamle" slagteriafregninger først. 


Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata" - "Slagterierklæring". 


Her finder du de unikke erklærings-ID for afregningerne. Markér afregningerne, som skal slettes, og tryk på ikonet "Slet".


Tryk "OK" for at slette dem.


Afregningerne er nu fuldstændig slettet fra PigVision og du kan hente dem igen. 


OBS: Når PigVision tjekker om en slagteriafregning er downloadet, sker det altid ud fra det unikke erklærings-ID, der er på hver afregning. Sletter du erklærings-ID i "Slagterierklæring", fjernes samtidig alle tilhørende oplysninger i "Slagtning (gruppe)" og "Slagtning (enkelt)". 


Hvis du sletter afregningerne i "Slagtning (gruppe)" fjernes afregningerne ikke fra "Slagterierklæring" og du skal derfor også slette afregningerne i "Slagterierklæring".