Poniżej znajduje się przykładowy raport efektywności dla stada podstawowego z zakładkami. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do raportu dla tuczu:

 

 

 

Zakładka Produkcja - pokazuje wskaźniki produkcyjne w jednostkach fizycznych.

Zakładka Ekonomika (czerwona strzałka) - pokazuje wszystkie informacje finansowe, takie jak koszty, przychody, wynik itp. za ostatni okres.

Zakładka Pasza (zielona strzałka) - pokazuje podsumowanie zużycia paszy za ostatni okres oraz możliwość podglądu pozostałych okresów.

Zakładka Inne koszty (czarna strzałka) - pokazuje listę wszystkich kosztów stałych i zmiennych wprowadzonych w ostatnim okresie oraz możliwość podglądu pozostałych okresów.