Aby zarejestrować upadek lochy, należy upewnić się, że nie ma przy niej żadnych prosiąt ssących. 

Dlatego można albo zarejestrować odsadzenie normalny sposób, a następnie wprowadzić upadek lochy. 

 

 

Można też przenieść prosięta od tej lochy (poprzez kolumnę przeniesionych prosiąt) i jeżeli nie ma już żadnych prosiąt ssących przy tej losze, można wpisać upadek bez odsadzenia.