Aby wydrukować kilka kart loch, można skorzystać z funkcji Drukuj karty loch w menu Lochy / Knury

 

 

W górnej części okna znajduje się rozwijane pole o nazwie Wybór, w którym dostępne są różne opcje wyboru kart loch do druku.

 

 

1. Numery loch powinny być wprowadzone. Korzystając z tej opcji, można wydrukować serię kart loch, wprowadzając ich numery, a następnie naciskając klawisz Enter.

 

2. Grupy krycia powinny być wprowadzone. Wpisujemy wybrany numer grupy krycia, naciskamy klawisz Enter, a wybrane zostaną wszystkie karty lochy z danej grupy. Można wprowadzić więcej niż jedną grupę.

 

3. Data krycia loch prośnych. Tutaj można wybrać różne opcje okresów. Wybór własny – ręczny wybór zakresu dat.

 

4. Data oproszenia loch karmiących. Podobne opcje jak przy dacie krycia.

 

5. Data odsadzenia loch luźnych. Podobne opcje jak przy dacie krycia.

 

6. Oczekiwana data porodu. Podobne opcje jak powyżej.