Opcja Wydarzenia w okresie powoduje, że do analizy brane są tylko dane mieszczące się w wybranym zakresie dat. Natomiast wariant Całe mioty oznacza, że pod uwagę będą brane wyniki miotu aż do jego ukończenia, nawet jeśli wykraczają poza zakres dat analizy.