"Hændelser i perioden" kigger på, hvad der er sket i den periode, du har valgt - dermed alle de aktive kuld.

"Hele kuld" kigger på afsluttede kuld indenfor den givne periode. For at et kuld kan være afsluttet, og blive inkluderet i "Hele kuld"-effektanalysen, skal pattegrisene være fravænnede.