Wyświetl kartę lochy na ekranie, a następnie kliknij czerwony przycisk ustawień układu okna (po prawej stronie pola wyboru układu) i wybierz sekcję, którą chcesz zmienić – Metryczka, Miot, Wynik lub Wyjście. Kliknij dwukrotnie ten, który chcesz zmienić, a następnie dopasuj wybierając kolumny, zaznaczając lub odznaczając to, co chcesz, a czego nie chcesz widzieć.

 

Alternatywnie, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, którą chcesz usunąć, a następnie możesz odznaczyć żądaną kolumnę, aby usunąć lub dodać kolejną, dodając znacznik, a następnie klikając OK.