Premia z ubojni może zostać zarejestrowana jako dochód na kg wagi poubojowej, a następnie być częścią rachunku ekonomicznego w raporcie produkcyjnym.

 

W menu Ogólne rejestracje – Koszty stałe - Przychody wpisuje się lokalizację(e), z których dostarczane są zwierzęta na ubój. 

 

 

W kolumnie Cena na należy wybrać pozycję oznaczoną numerem 3 – Kg zatwierdzone ubite. ":

 

 

 

Rodzaj przychodów można wybrać, naciskając klawisz F5 w kolumnie Kod, a wszystkie dostępne opcje zostaną wyświetlone. Tutaj klikamy dwukrotnie kod 22 Premia zakłady mięsne.

 

W Wariancie określa się cenę z danego okresu, cena nie jest stała. Klikamy dwukrotnie tę kolumnę wpisu, aby ustawić cenę i datę, od której cena ma obowiązywać.