Kun eläinlaskennan määrät on kirjattu eläintaseeseen, on syytä tarkastaa onko tietokannan tulos eroava tuottajan tekemiin havaintoihin. Täältä löydät apuja erotuksiin ja helpotusta raportin lukemiseen.


esimerkki eläintaseesta:


Vasemmalla puolella näet sarakkeen "Lisätty", joka tarkoittaa kaikkia eläimiä, jotka on lisätty karjaan - alkaen jakson ensimmäisestä päivästä loppuen viimeiseen päivään. Oikealla puolella on sarake "Vähennetty" ja siinä on koottuna kaikki jaksolla vähennetyt eläimet. Kun sinisessä sarakkeessa olevat numerot täsmäävät tase on täydellinen.


Emakot

Lisätty: Tällä tilalla oli 385 emakkoa 1.3. eläintaseessa, yhtään eläintä ei ostettu kyseisellä jaksolla, 36 ensikkoa porsi ja ne näkyvät siirretyissä. Yhteensä: Tase 385 + 0 ostettu + 36 siirretty = 421

Vähennetty:  Myydyissä on emakoiden määrä, jotka on poistettu karjasta jakson aikana. Kuolleista löytyvät ne eläimet, jotka on kuolleet tai lopetettu jaksolla. Yhteensä: 3 myytyä + 4 kuollutta + 414 laskettu inventaariossa jaksolla eläintaseeseen =421 


Ensikot

Tämä toimii samoin kuin emakoidenkin sarake. 35 Emakkoporsasta on jaksolla tiineytetty ja niistä on tullut ensikoita.

Emakkoporsaat 

Nämä ovat eläimiä, joilla on luotu emakkokortti, mutta niitä ei ole vielä tiineytetty. Tähän karjaan on ostettu 46 ja myyty 4 emakkoporsasta jaksolla. Kaksoisklikkaamalla myytyjen lukumäärää pääsen näkemään mitkä kaikki eläimet on myyty kyseisenä aikana pois karjasta, täällä näen myös poisto tyypin. Samalla tavoin toimivat kaikki sarakkeet ja näin pääset kätevästi kiinni virheisiin.

Imevät porsaat

Imevät porsaat, jotka on lisätty / siirretty jaksolla tulee olla sama lukema, kuin syntyneiden määrä. Kun taas vähennetty / siirretty kuvaa vieroitettujen määrää.

Ylinnä oleva esimerkki pitää sisällään välikasvattamon, joka on liitetty emakoiden tehokkuusraporttiin. Tällöin kaikki imevät porsaat vieroitetaan kyseiseen välikasvattamon sijaintiin. Eli vieroitettujen määrä tulee olla sama imevien porsaiden ja välikasvattamoon lisättyjen osalta. Tässä näkee usein virheitä, kun kaikilla vieroitetuilla ei ole sijaintia.

Voit valita haluatko erotuksen imevien porsaiden osalta näkyviin kuolleina vai erotuksena. Valikossa Yleinen - Asetukset - Laskenta - Muut, voit valita miten erotus käsitellään. Tässä on valittu erotuksen laskenta tavaksi kuollut, eli yli jäävät porsaat lasketaan kuolleiksi. HUOMIO! Jos lähetät dataa Topigs Norsvinille tämä asetus voi vaikuttaa vieroitustietoihin.

Voit myös kirjata kaikki emakon alla kuolleet porsaat kunkin emakon kohdalta valikossa Emakot/karjut - Kuollut porsas tai emakkokortin kuvakkeen kautta. Tai voit kirjata kuolleet porsaat ryhmänä reittiä Emakot/karjut - Kuolleet porsaat ryhmä. HUOMIO! Kuolleisuus% tämä ei vaikuta, koska avainlukuun lasketaan vieroitetun emakon elävänä syntyneet porsaat ja vieroitettujen porsaiden kokonaismäärä jaksolla.