I PigVision 2023.5 er følgende blevet implementeret:


Generelle ændringer:

Når der importeres polte fra en følgeseddel bliver indekser nu importeret til kolonnerne for tilhørende avlsselskab. Når du importerer en .txt-fil med polte skal du vælge hvilket besætningsnummer dyrene skal kobles til, samt hvilket ID-felt dyrenes numre skal importeres til. 


Journaler bliver nu kun importeret når der trykkes på "Importer journaler" i "Dyrlægebesøg"-vinduet. Du kan derfor ændre i dine journal numre og disse vil blive gemt indtil eventuel ændring. 

Du kan importere journalerne ved at gå til "Øvrige indtastninger" - "Dyrlægebesøg". Her vælger du hvilket besøg du ønsker at importere journaler fra. Klik på "Importér journaler" og de vil nu blive importeret. 

 

 

 

Du skal importere journalerne inden du kan indtaste data som skal sendes til din dyrlæge.


Alle formlerne bag nøgletal på sokortet kan nu ses ved at dobbeltklikke på nøgletallene. 


Til rapporten "Medicinforbrug" er behandlinger nu baseret på masterID og er ikke længere begrænset til 5 behandlinger. Derfor kan rapporten nu bruges til at se præcis hvor mange gange en journal er blevet brugt. 

 


I eksemplet ovenover viser den grønne firkant kolonnender indikerer at journalen er blevet startet en gang i perioden. I den orange firkant ses kolonnen som viser at der er blevet givet 3 doser af journalen. I den blå firkant ses kolonnen som viser mængden af medicin der er givet.  


PigVision kan nu håndtere op til 30 alfanumeriske numre i UHFRF ID-feltet, dermed bliver dyr med SGTIN-96 øremærker genkendt. 


Til tyske kunder:

Det data der sendes til HIT er blevet opdateret til ny også at indeholde afgange på dyr. Dette for at opfylde den nye tyske lovgivning.