Gruppekortet er en liste over alle drægtige søer, som inddeles i løbegrupper. På gruppekortet kan du vælge at se, hvornår arbejdsopgaver som fx brunsttjek, drægtighedstest, vaccination, huld-vurdering og lign., skal foretages i løbet af søernes drægtighed. 

Når du vil benytte gruppekortet, er der forskel på, om du åbner menupunktet første gang eller senere. Derudover er der også mulighed for at oprette dine egne arbejdsopgaver/selektioner. Dette vil løbende blive gennemgået herunder, og samtidig er der løbende links (skrift med blåt) til dele af manualen. 


1. Første gang du åbner menupunktet Gruppekort

De arbejdsopgaver, som du gerne vil benytte i forhold til gruppekortet, skal vælges til som selektioner, hvorved du får vist datoen for de forskellige arbejdsopgaver i forhold til løbegruppen/løbegrupperne. Derfor skal du første gang, du vil benytte gruppekort aktivere, hvilke selektioner du vil benytte. Dette gør du således: 

 1. Gå ind under Management – Gruppekort
 2. Her ses en række standard opsatte selektioner 
 3. Klik på den selektion, som du ønsker at benytte og derefter på  ikonet  i værktøjslinjen.
 4. Derved åbnes følgende vindue, hvor du ser selektionens opsætning, i dette eksempel er selektionen ’Drg. Test 4 uger’ valgt. 
 5. I eksemplet ovenfor vil datoen på gruppekortet for drægtighed tjek, være 28 dage efter hændelsen Løbning hvor soens status er drægtig. Det skyldes at kontroldatoen er 28 dage
 6. Du kan evt. ændre selektionen. Når selektionen er accepteret så luk vinduet. Derved har du aktiveret selektionen til gruppekortet.   Den kan nu ses øverst i vinduet, hvor selektionen er oprettet uden et ’AS’ i koden. Hvis ikke der er et flueben i kolonnen ’Benyt på Grp. kort’ så sæt dette.
 7. Gentag nu aktiveringen af de øvrige kolonner, som ønskes med på Gruppekortet.
 8. Ved at benytte layout ikonet  kan du tilvælge feltet ’Dyrfilter’ . Derved kan du se, om der er koblet et filter på selektionen, så denne fx kun gælder for et bestemt læg.
 9. Luk vinduet, hvorefter selve gruppekortet åbner.
 10. Hvis du senere ønsker at vælge flere selektioner til eller fra, trykker du på  på selve gruppekortet og foretager samme fremgangsmåde, som forklaret herover.


2. Selve gruppekortet.

    Når du har aktiveret en eller flere selektioner kan du opsætte og benytte selve gruppekortet. Det gør du sådan her:

 1. Vælg Management – Gruppekort
 2. Følgende vindue åbner, hvor du ser en liste over alle drægtige dyr i besætningen.
 3. I eksemplet her, vises nu nummeret på løbegruppen dyret er placeret i og hvilken løbeperiode det dækker over.  Desuden er de to selektioner, som er lavet i dette eksempel ’Drgt test 4 uger’ og ’Drgt test 6 uger’ med som kolonner.
 4. Øverst i billedet kan der nu vælges, hvilken løbegruppe Gruppekortet skal vises for. Tast løbegruppenummeret direkte i feltet eller tryk på luppen og få vist de mulige valg. Her er valgt løbegruppe 35 som har 45 dyr.
 5. Nu kan gruppekortet vises eller udskrives direkte, som enhver anden udskrift i PigVision.


3. Valg af øvrige oplysninger på udskriftet samt øvrige layout muligheder:

 1. Ved at trykke på Layout ikonet kan oplysninger om soen tilføjes/fjernes fra standard layoutet i PigVision. Specielt under udskriv kan det være relevant med nogle få tilpasninger:
  • I stedet for dato for kontrol dato kan du vise f.eks. Ugenr.
  • Under Stil kan du vælge om feltet skal fremhæves, udskrives som et tomt felt og andet.

Relaterede emner:

Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?

Se arbejdslisten per løbegruppe

Hvordan sætter jeg løbegrupper op?