Søer

Ny analyse for døde pattegrise 

Der er lavet en ny analyse for døde pattegrise, du finder den nederst i menuen “Analyse Søer”. 

Analysen tager udgangspunkt i en given periodes registreringer af døde pattegrise, uanset hvilke registreringer, der er foretaget på søerne. Analysen kan laves enten på døde pattegrise registreret på søerne, som puljeindtastninger under Søer/orner - Døde pattegrise grp. eller begge dele. 

I venstre side af skærmbilledet finder du flere forskellige settings, bl.a. “Regulering andre grundlag”. Her kan du vælge at få vist indikatorer:  

  • For hver dag/uge/måned 
  • Ugedag, dvs. mandag - søndag  
  • Alder, beregnet udfra tidspunktet for soens faring (ikke muligt at beregne på grp. data) 
  • Kuld nr., den aktuelle so’s kuld nr. (ikke muligt at beregne på grp. data) 

Standard er den visuelle præsentation lavet som graf, ønsker du i stedet at se søjler kan dette nemt ændres i grafopsætningen, som du finder ved at klikke på ikonet øverst i billedet: 

 


Analysen giver dig mulighed for at få et overblik over årsager til pattegrise dødelighed indenfor en given periode:

  

 

DanBred

  • Alle afgange på hundyr bliver nu logget til DanBred på dyr med brugskode 100 + 200. 
  • Afgangskoder og afgangstyper er fast defineret af DanBred og intregreret i PigVision. Det betyder at du ikke skal fortage dig yderligere, men blot registrere dine afgange som hidtil, med undtagelse af dyr der afgår grundet brok. Disse skal have en afgangsårsag med kode 77. Dette har været gældende for renracede dyr siden 01-01-18 men gælder også for krydsningsdyr fra 01-02-2020.  
  • I menuen Avl – Kommunikation. Data til DanBred, finder du funktionen ”Send igen efter dato” under fanebladet “Afgang ungdyr”. Denne kan bruges til at gensende alle afgange fra den dato du angiver.