Lav en prognose af lagerlisten enten på avlsdyr tilgængelige eller på opdeling af dyr afgået levende (solgt, slagtet, overført til produktion)    

I menuen Avl – Lagerliste er det nu muligt at lave en prognose på oprettede avlsdyr samt frafaldet på disse. Prognosen vises på lagerlisten ved at angive en negativ alder under kriterierne for beregningen: 

 

 

OBS: hvis der er flueben i nogle af brugskoderne, så får du en forkert prognose. 

Den del af lagerlisten der vedrører prognosen, vises med gul baggrund:  

 

 

Beregningen af oprettede dyr er baseret på antal løbninger, gennemsnitlig faringsprocent og oprettede dyr pr. kuld, alt sammen opdelt på kuldrace og køn. Hvis den faktiske drægtighedsprocent er lavere end gennemsnittet i de enkelte uger, beregnes prognosen ud fra det faktiske antal drægtige søer.  

Ønsker du at se forventede antal kuld for de enkelte uger, skal du dobbeltklikke på ”Oprettede ungdyr” på den specifikke uge:  

 

 

Dobbeltklikker du på ”Total” vil du se hvor mange dyr der er oprettet pr. kuld. Har du valgt at få vist flere racer på lagerlisten, vises antal oprettede dyr for hver enkelt race:

 

 

Beregningen af frafaldet er baseret på perioden med faktiske hændelser, dog altid minimum frafaldet de seneste 10 uger. Frafaldsprocenten vises hvis du dobbeltklikker på feltet. Har du valgt at få vist flere racer på lagerlisten, vises frafaldet for hver enkelt race:  

 

 

Prognosen kan beregnes op til 17 uger frem i tiden.