Hvis du vil se antallet af diende pattegrise på sokortet på skærmen, skal du åbne sokortet. 


Her højreklikker du på kolonnen “Faring”. Et vindue kommer op, og her kan du finde sektionen, der hedder “Pattegrise”. Sæt flueben i “Diegivende” og klik på “Ok”. 

Hvis du også vil se, hvor mange grise, der er blevet overført til/fra soen, sætter du flueben i “Overført” og hvis du vil se antallet af døde pattegrise, skal du sætte flueben i “Døde”.  


Husk at trykke "Ok" for at gemme ændringerne.