Gå til "Øvrige indtastninger" - "Komponent".


Her kan du oprette de foderkomponenter og foderblandinger, som benyttes i besætningen. Dette er derefter det faste foderkartotek, som du skal benytte, når du indtaster foderforbrug under "Øvrige indtastninger" - "Foder".

 


Du kan rette komponenterne, som du har koblet på en komponent-recept ved at benytte ikonet "Ret recept". 


Har du opbygget recepter med en række komponenter og efterfølgende ændrer komponenternes pris, energiindhold eller næringsstofindhold, kan du klikke på ikonet "Beregn recept". Herved genberegnes recepterne ud fra de nye ændringer.


Kode: Her tildeler du komponenterne en kode. Som standard er der oprettet 7 komponenter med koden recept. Disse kan du vælge at benytte eller du kan lave dine egne koder i bunden af vinduet på den tomme hvide linje.

 

Navn: Her tildeler du komponenten et navn.


Gyldig variant: Kan benyttes, hvis du ønsker at se, hvilken variant/værdier (dvs. hvilken pris, energi og næringsstofindhold), der er gældende/gyldig på dags dato eller en bestemt dato. I det hvide felt lige under "Gyldig variant" skriver du datoen, som du ønsker at se de gyldige værdier ud fra. Hvis du ikke registrerer en dato i dette felt, vises de gyldige værdier for dags dato.

 

Som recept: Ved at sætte flueben her, vælger du, at denne foderkomponent skal benyttes, som en recept.

 

Sammensætning: Ved at skrive en komponent-kode under kolonnen "Sammensætning" vises, hvor stor en mængde og pct. andel af komponenten, der er i de andre komponenter og komponent-recepter. 


Pris, energiindhold og næringsindhold

For hver komponent kan du registrere pris, energiindhold og næringsstofindhold. Dette gør du ved at dobbeltklikke på komponenten, hvorefter et nyt vindue åbner. I eksemplet herunder ses vinduet for byg.


 

  • Gyldig fra (Dato): Her registrerer du den dato, hvor du tilføjer/ændrer pris/kg, energi og næringsstofindhold
  • Pris/kg: Her registrerer du pris/kg for den aktuelle komponent
  • Energi: Her registrerer du energiindholdet i den aktuelle komponent

 

Næringsstoffer: Her registrerer du indholdet af næringsstoffer i forhold til den aktuelle komponent.
Næringsstofferne kan både kobles til de enkelte komponenter og på recept-komponenter. Hvis du har registreret næringsstoffer ud for alle komponenter og derefter ser på næringsstoffer på en komponent-recept, som indbefatter nogle af komponenterne, så er næringsstofferne på en recept udregnet ud fra de tilkoblede komponenter og andel af hver komponent i recepten. Du kan også vælge selv at registrere næringsstoffer på hver recept.

Hvis pris, energi og næringsstofindhold ændrer sig, kan du tilføje ny dato og nye værdier i bunden af vinduet. Du vil stadig kunne se de gamle værdier og programmet vil stadig huske på værdierne i forhold til datoerne, og derved sikres, at det er de rigtige værdier, som benyttes i E-kontrollens perioder. Programmet vil altid huske de tidligere værdier og sørge for at de bliver brugt i de rigtige perioder på E-kontrollen.

 

Recept

Hvis du har valgt at sætte flueben i kolonnen "Som recept", kan du koble flere komponenter på komponenten og derved har du oprettet en komponent-recept/foderblanding. Dette er dog kun relevant for hjemmeblandere.

For at koble flere komponenter på recepten, benytter du ikonet "Ret recept"  eller dobbeltklikker på kolonnen "Sammensætning - Mængde" ud for den aktuelle recept-komponent.

  • Foderkomponent Kode: Her vælger du de komponenter, som skal kobles til recept-komponenten. Du kan se komponenterne ved at benytte  eller "F5" tasten.
  • Mængde: Her registrerer du, hvor stor en andel (mængde), der er af hver komponent i recept-komponenten
  • Pct.: Her udregner programmet, hvor stor en procentdel, der er af hver komponent i recept-komponenten ud fra den mængde, du har registreret