I den bedste af alle verdener passer afstemningen perfekt, når man har indtastet sine statustal. Indimellem sker det, at ligningen ikke går op. Herunder er nogle hints til, hvordan man læser og kan komme bag om tallene. 

 

Gå til "Rapport" - "E-kontrol" og klik "Beregn" på din ønskede E-kontrol.

Her finder du fanen "Afstemning".


I venstre side finder du rubrikken ”Tilføjet”. Dette betyder, at her vises alt det, der er gået ind i besætningen, startende med forrige periodes slut status.
I højre side finder du "Fratrukket", hvor alt vises, som er gået ud af stalden, sluttende med denne periodes statusoptælling.

Når status balancerer, vil du have samme totaler i de blå "Total" kolonner.  

 

Orner
I denne besætning er der 3 orner, hvoraf en orne er købt. En af ornerne er blevet solgt i perioden og besætningen har derfor 2 orner tilbage ved status.


Alle stamdyr, som forlader besætningen levende, vises i statusbilledet som ”Solgt”. Hvis du dobbeltklikker på cellen, vil der fremkomme et vindue med de dyr, der indgår i optællingen. Du vil også kunne se den specifikke afgangstype.

 


 

 

Søer 

Ved kategorien "Søer" er der typisk lidt flere kolonner, som man skal forholde sig til.


På venstre side "Tilføjet" kan du se:

  • Status:            I denne besætning er der indberettet 599 søer ved sidste status.
  • Købt:               Der er ikke købt søer i perioden.
  • Overførte:      De 125 gylte, som har faret i perioden, har nu ændret dyrtype til ”Søer”.
  • Total:               599 ved status + 0 købte + 125 overførte = 724 søer.

På højre side "Fratrukket" kan du se: 

  • Solgt:               Antal søer, som er afgået levende i perioden.
  • Død:                Antal søer, som er døde eller aflivede i perioden.
  • Total:               124 solgte + 6 døde + 589 ved statusoptælling denne gang = 724 søer.

  

Gylte 

Gyltene opstilles på samme måde som søer.

 De 140 polte, der er løbet i perioden, har ændret dyrtype til ”gylte” og er derfor tilføjet puljen af gylte.


Hvis der står et antal i kolonnen "Købt", er der registreret en gylt, som har løbedato før indgangsdato.
 

Her har du også mulighed for at dobbeltklikke på feltet, så du nemt kan finde dyret, hvis der skulle ske, at være tale om en fejlregistrering.

 

Polte

Dækker over de polte, som har fået dyrenummer, men endnu ikke er løbet.

Polte (lokation)

Er det antal dyr, som du har i din poltelokation, som er medtaget i produktionsrapporten. 

 

I poltelokationen vil eventuelt slagtede vises i en separat kolonne - dog er denne kolonne ikke med i standardlayoutet. Du kan tilføje denne kolonne ved at trykke på ikonet "Layout setup".

 

Herunder er vist et eksempel, hvoraf det fremgår, hvor mange polte, som er døde og slagtede. Dette kan hjælpe med at gennemskue eventuelle differencer.


I ovenstående eksempel er der overført 140 fra poltelokationen via polte (med dyrenummer) og videre til gylte, fordi dyrene er løbet samme dato, som de er indgået, mens 36 er slagtet i perioden. 

 

Pattegrise

Pattegrise, der tilføjes i perioden, er lig det antal, der bliver født. Dem, der fratrækkes er lig det antal, der fravænnes. 


I ovenstående eksempel er der tilknyttet en klimastald til E-kontrollen og her fravænnes alle grise til samme lokation - det vil sige, at der er samme antal grise fratrukket ”Pattegrise”, som der er tilføjet ”Klimastald”. Her ses ofte en afstemningsfejl, hvis der mangler eller er angivet forkert lokation på en del af fravænningerne. 

 

Du vælger selv om en evt. difference på pattegrisene skal vises som ”difference” eller som døde.


Ved at gå til "Generelt" – "Opsætning" – "Beregning" – "Andre" kan du vælge, at afstemningsdifferencer skal sammentælles i kolonnen ”Død”. Bemærk, at udveksler du data med Topigs Norsvin, har denne indstilling indflydelse på logning af data i forbindelse med fravænninger:


 

 

Du kan også vælge at registrere alle døde pattegrise, enten på den enkelte so i menuen "Søer/Orner" – "Døde pattegrise", på sokortet eller indberette døde pattegrise under "Søer/Orner" – "Døde pattegrise grp.".  


Bemærk, at det nøgletal, som vises på E-kontrollen ”Dødelighed i farestald (%)”, ikke påvirkes af antallet af døde pattegrise i afstemningsbilledet, da nøgletallet beregnes ud fra differencen mellem fravænnede søers levendefødte og totalt antal fravænnede i perioden.