I den bedste af alle verdener passer afstemningen perfekt, når man har indtastet sine statustal. Indimellem sker det, at ligningen ikke går op, herunder er nogle hints til, hvordan man læser og kan komme bag om tallene. 

 

Eksempel på afstemningsbilledet


I venstre side finder du rubrikken ”Tilføjet”, hvilket betyder, at her vises alt det, der er gået ind i besætningen, startende med forrige periodes status slut. I højre side vises alt, der er gået ud af stalden, sluttende med denne periodes statusoptælling. Når status balancerer, vil du have samme totaler i de blå søjler. 

 

Orner
I denne besætning er der købt 1 orne og solgt 1 i perioden. Alle stamdyr, der forlader besætningen levende, vises i statusbilledet som ”Solgt”. Hvis du dobbeltklikker på cellen, vil der komme et pop-up vindue med de dyr, der er med i optællingen, her vil du også kunne se den specifikke afgangstype.


 


 

 

Søer 

 

Tilføjet:

Status:               I denne besætning er der indberettet 599 søer ved sidste status.

Købt:                 Der er ikke købt søer i perioden.

Overførte:        De 125 gylte, som har faret i perioden, har nu ændret dyrtype til ”søer”

Total:                 599 ved status + 0 købte + 125 overførte = 724

Fratrukket:

Solgt:                 Antal søer, som er afgået levende i perioden

Død:                  Antal søer, som er døde eller aflivede i perioden.

Total:                 124 solgt + 6 døde + 589 ved statusoptælling denne gang = 724

 

Gylte 

Opstilles på samme måde som søer. De 140 polte, der er løbet i perioden, har ændret dyrtype til ”gylte” og er derfor tilføjet puljen af gylte.


Hvis der står et antal under købt, så er der registreret en gylt, som har løbedato før indgangsdato. 

Her har du også mulighed for at dobbeltklikke på feltet, så du nemt kan finde dyret, i fald der er tale om en fejlregistrering.

 

 

Polte

Dækker over de polte, som har fået dyrnr., men endnu ikke er løbet.

Polte (lokation)

Er det antal dyr, som er i den poltelokation, der er medtaget i produktionsrapporten. Opsætningen finder du under Generelt – Produktionsrapport.

 

I poltelokationen vil eventuelt slagtede vises i en separat kolonne, dog er denne ikke med i standardlayoutet. I quickguiden ”Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?” kan du finde mere information om, hvordan du laver dine egne layouts. 

 

Herunder er vist et eksempel, hvoraf det fremgår, hvor mange polte, som er døde og slagtede. Det kan hjælpe med at gennemskue eventuelle differencer.

 

I ovenstående eksempel er der overført 140 fra poltelokationen via polte (med dyrnummer) og videre til gylte, fordi dyrene er løbet samme dato, som de er indgået, mens 36 er slagtet i perioden. 

 

Pattegrise

Pattegrise, der tilføjes i perioden, er lig det antal, der bliver født. Dem, der fratrækkes er lig det antal, der fravænnes. 

 

I ovenstående eksempel er der tilknyttet en klimastald til e-kontrollen og her fravænnes alle grise til samme lokation, dvs. der er samme antal grise fratrukket ”Pattegrise” , som der er tilføjet ”Klimastald”. Her ses ofte en afstemningsfejl, hvis der mangler eller er angivet forkert lokation på en del af fravænningerne. 

 

Du vælger selv om en evt. difference på pattegrisene skal vises som ”difference” eller som døde.

I menuen Generelt – Opsætning – Beregning – Andre kan du vælge at afstemningsdifferencer skal sammentælles i kolonnen ”Død”. Bemærk at udveksler du data med Topigs, har denne Indstilling indflydelse på logning af data i forbindelse med fravænninger:


 

 

Du kan også vælge at registrere alle døde pattegrise, enten på den enkelte so i menuen Søer/Orner – Døde pattegrise eller på sokortet, eller indberette døde pattegrise i menuen Søer/Orner – Døde pattegrise grp. 


Bemærk, at det nøgletal, som vises på E-kontrollen ”Dødelighed i farestald (%)”, ikke påvirkes af antallet af døde pattegrise i afstemningsbilledet, da nøgletallet beregnes ud fra differencen mellem fravænnede søers levendefødte og totalt antal fravænnede i perioden.