Inden du kan begynde at registrere medicin, skal du have oprettet journaler. Hvis din dyrlæge anvender WinVet (et program, som bruges af nogle dyrlæger i Danmark), kan du importere journalerne. 

 

Oprettelse af journaler

For at kunne bruge medicinregistreringen, er der nogle trin, som er nødvendige for at komme i gang.  

 

1.Opret diagnoser:

Vælg fanen Generelt – Medicin/vaccination – Diagnose og opret diagnoserne ved at indtaste en unik kode efterfulgt af navnet på diagnosen:

 
 

2. Opret medikamenter og vacciner:

Vælg fanen Generelt – Medicin/Vaccination – Medikament og opret alle medikamenter ved at indtaste en unik kode efterfulgt af navnet på medikamentet:
 

 

3. Opret journaler:

Vælg fanen Generelt – Medicin/Vaccination – Journaler og opret alle journaler

Sådan laver du journaler:

 • Kode: Indtast en kode for journalen
 • Type: Vælg om journalen vedrører en recept eller en vaccine. 
 • Status: Ret status til Aktiv 
 • Dyrtype, diagnose og medikament koder: Vælg den dyrtype, den diagnose og det medikament, det drejer sig om. Du kan klikke på de enkelte registreringsfelter og trykke F5 tasten eller klikke på kikkerten og du vil blive vist de koder, du kan bruge. Dobbeltklik på koden for at vælge den.  
 • Behandling: Skriv den behandlingstekst, som dyrlægen har angivet. 
 • Dosering ‘Kg gris’: Skriv den mængde (f.eks. 1 ml.), pr X kg. gris, hvor X er det same som tallet i kg. gris kolonnen.  
 • Kg gris: Hvor mange kg. gris (f.eks. 50) en dosis (som skrevet i Dosering ‘kg gris’) er beregnet til.
 • Gens. vægt/gris: Du skal registrere gennemsnitsvægten pr. gris (f.eks. 200 kg. pr. so). Tallene ovenfor kan du se i eksemplet nedenfor 
 • Dosering/gris: Her kan du se, hvor meget medicin, der skal bruges pr. behandling pr. gris. Mængden er beregnet af programmet baseret på de tre tidligere indtastede kolonner. 
 • Tilbagehold dage: Angiv antallet er tilbageholdelses dage.
 • Behandlings interval: I denne kolonne angiver du hvor mange gange og hvor ofte dyret skal behandles. Dette registreres i forhold til kolonnen behandling. Hvis dyret skal behandles tre dage i træk, skrives 1,2,3, hvis det er hver anden dag, skrives 1,3,5.  


Hvis behandlinger er registreret på mere end ét CHR. nummer og skal opgøres på hver enkelt ejendom, skal alle CHR. numrene indtastes på hver enkelt journal. I dette tilfælde skal CHR. numrene på ejendommene også tilføjes under fanen Generelt – Lokationer. 

Hvis du burger PigVision Mobile Sows, Growers eller SmartPigs til at indtaste medicin registrering, er det vigtigt, at du er helt konsekvent i brugen af CHR. numre. Enten bruges de i både location og journaler eller også bruges de ingen af stederne. 


Importer journaler fra WinVet

Hvis din dyrlæge burger WinVet, kan du importere journalerne automatisk i stedet for at oprette dem manuelt. 

Følg disse tre trin for at importere journalerne: 


1. Vælg fanen Øvrige indtastninger – Dyrlægebesøg  

2. Dobbeltklik på det aktuelle besøg og klik på Bekræft, der skal være en rapport til stede. 

3. Et nyt vindue vil åbne og du kan nu se de journaler dyrlægen har sendt til din ejendom. 4. Det er vigtigt, at tjekke om journalerne er opsat korrekt: 


- A. At dyrtypen er knyttet til den korrekte diagnose, det korrekte medikament og den korrekte behandling. 

- B. At de tre kolonner “Dosering Kg Gris”, “Kg/gris” og “Gens vægt/gris” er korrekte og passer sammen med teksten i kolonnen ”Behandling”: 

 • Dosering “kg gris” omhandler mængden af medicin, f.eks. 1 ml pr. kg. gris. 
 • I kolonnen Kg/gris angives, hvor mange kg. / gris, der går på en dosis. f.eks. 50 kg. til én dosis.  
 • I kolonnen Gens.vægt pr. Gris, angives den gennemsnitlige vægt på grisen, f.eks. 220 kg for en so.  

- C. Tilbageholdelse og genbehandling er korrekt opsat. 


5. Hvis journalerne er opsat korrekt, kan du klikke på “Importer journaler” nederst i vinduet. Herefter kan du se journalerne under fanen Generelt – Medicin/Vaccination - Journal 

6. Hvis journalerne IKKE er korrekt opsat, bedes du kontakte din dyrlæge. For at rette journalerne til korrekt information, klikker du på Importer journaler og vælger Manuel oprettelse af journaler - følg vejledningen fra trin 3 (Opret journaler) og frem.


 Medicinregistrering 

Når journalerne er oprettede, er du klar til at registrere medicin. I PigVision er medicinregistreringen baseret på dyrtype.  

 

Medicinregistrering til søer, orner og pattegrise 

Under fanen  Søer/orner – Medicin kan du registrere alle behandlinger på søer, orner og pattegrise. Når du registrerer behandlinger på pattegrise, skal du bruge moderens so-nummer.  

 1. Indtast koden fra journalen
 2. Indtast nummeret på soen eller ornen
 3. Indtast dato for hændelsen
 4. Mængden af medicin vil automatisk blive påført af programmet i henhold til opsætningen i journalen. Om nødvendigt kan du rette i mængden manuelt. 
 5. Hvis du behandler pattegrise, skal du indtaste antallet af pattegrise i kolonnen pattegrise – behandlet.  

 

 

Medicinregistrering Grise i vækst 

Under fanen Grise i vækst – Medicin kan du registrere alle behandlinger på klimagrise, slagtesvin og polte, men ikke på pattegrise. (Du kan også registrere behandlinger på avlspolte på individuelt niveau, som beskrevet under søer). Når du registrerer behandlinger, skal disse knyttes til en lokation. Det er ligeledes lovpligtigt at registrere vægt på de behandlede dyr, samt medarbejder. Følge disse trin for at registrere:  

 1. Indtast journalkoden
 2. Indtast dato
 3. Indtast lokation
 4. Indtast antal behandlede dyr
 5. Vægt og medicinmængde vil automatisk blive beregnet I henhold til opsætningen af journalen. Hvis det bliver nødvendigt, kan vægt og mængde rettes manuelt medens du registrerer. 

 

 

Genbehandling

Hvis din dyrlæge har sendt en journal, som du har indlæst og som kræver genbehandling, kan du bruge genbehandlingslisten. 

Generelt – Medicin/Vaccination – Journal Her kan du opsætte genbehandling. 

 1. Når du har registreret den første behandling, finder du genbehandlingslisten under fanen Management – Genbehandlingsliste. Her kan du se en liste over dyr (baseret på journalen, datoen og 1. behandling), som skal genbehandles. 
 2. I dette vindue kan du automatisk registrere genbehandling ved at indtaste mængden og sætte flueben i kolonnen ”Udført”. 

 

 

Tilbageholdelsesliste 

Du kan udskrive en liste over dyr, der ikke kan slagtes pga. tilbageholdelsestiden (slagtestop). 

Vælg fanen Management – Tilbageholdelsesliste her kan du lave en liste ud fra datoer du indtaster. Denne liste indeholder så de dyr der ikke kan sendes til slagtning, da de er i behandling med tilbageholdelsestid. Opsætning af tilbageholdelsestiden skal ske på journalen. 

 Medicinopgørelse.  

Programmet har værktøjer til opgørelse af medicin, så du kan bevare overblikket over dit forbrug og dine restmængder.  

1. Øvrige indtastninger – Medicin levering Her kan du registrere, hvilken medicin, hvor meget medicin samt hvornår, der er leveret medicin til din bedrift. Hvis din dyrlæge anvender WinVet vil medicinen automatisk blive importeret, men du kan også registrere manuelt. Medicin levering er en del af Medicinforbrugsrapporten:

 

2. Øvrige indtastninger – Medicinspild Du kan indtaste medicinspild, f.eks. tabte flasker. Medicinspild er en del af Medicinforbrugsrapporten:3. Rapport – Medicinforbrug Du kan her se din besætnings medicinforbrug: