I menuen Grise i vækst – Slagtedata – Hent slagteriafregninger, kan du downloade slagtedata direkte fra slagteri til PigVision. Hvis du benytter batches, er der uddybende information om dette under Download slagteriafregninger ved brug af batches, som du finder nederst i dette afsnit. Første gang du åbner menupunktet, ser det ud som herunder.

 

 

 

Registrering af leverandørnumre og angivelse af lokation, gøres via ikonet Opsætning

 

 

Slagteri: Angiv slagteri ud fra mulighederne i drop-down-boksen

Leverandør nr.: Dit leverandørnummer til det pågældende slagteri

Lokation Kode: Her angives den lokation hvorfra dyrene leveres

Medtag: Sættes der flueben i denne kolonne, er download fra det pågældende slagteri inkluderet, når der hentes slagtedata. Fluebenet kan fjernes, hvis du i en periode leverer til et andet slagteri.

Korrektionsfaktor/Slagte%: Her angives korrektionsfaktor eller slagte%, så slagtevægten kan omregnes til levendevægt.

Under/Over basis vægt: Forældet. Grupperingen af leverancen fremgår af den enkelte afregning. 

Ved at klikke på Opsætning  udfor det enkelte slagteri, kan du angive dit bruger-id og password til slagteriet. Denne opsætning er påkrævet, før du kan downloade slagteriafregninger.


 

 

Download slagteriafregninger ved brug af batches

Selvom du benytter batches, skal leverandørnumrene stadig kobles til en lokation for at du kan downloade dine afregninger. Derefter skal du koble leverandørnummeret til de enkelte batches. Dette gøres i kolonnen Leverandørnummer i menuen Generelt – Batch, hvorefter du kan hente slagteriafregninger som vist ovenfor.

 

Vær opmærksom på, at du kun kan benytte ét leverandørnummer til én batch ad gangen, så hvis samme leverandørnummer skal bruges til flere batches, skal du flytte leverandørnummeret til dén batch, der skal downloades slagteriafregninger for, inden du henter slagteriafregninger.