Før du begynder opsætningen i PigVision, skal du sikre dig, at du har et PIC besætningsnummer og kodeord til PICTraq.

Du skal også vide, om du skal downloade PIC KS-orner. 

 

Hvis du vil downloade indekser fra PIC, skal dette aftales med PIC. Hvis dette ikke gøres, så kan PigVision ikke hente indekser.


Opsætning 

Gå til "Avl" - "Besætning/nummerpuljer" og start med at oprette en PIC besætningsnummerpulje. 


Herefter skal du opsætte nummerering af ungdyr. Her skal du vide, hvilke numre de forskellige racer i din besætning har. Du opsætter nummerpuljen ved at dobbelt klikke på besætningsnummeret. 

 

Alle aktive besætningsdyr og ungdyr skal have et PIC besætningsnummer. Kun de dyr, der har et PIC-nummer, indgår i besætningen ved PIC. Når du har indtastet besætningsnummeret, skal du indtaste en dato også. Denne dato, kan være den dato dyret er indgået i besætningen eller fødselsdatoen for ungdyret. 

 

PIC arbejder med et "Stig nummer" og "PIC tattoo". Ved fødslen er disse to de samme. Efter fødslen kan disse ændres flere gange, men det er vigtigt, at når dyret bliver til en so, skal "Stig nummeret" og "PIC tattoo" være det samme igen. 

 

Hvis du har mange dyr uden et PIC besætningsnummer, kan du give dem dette ved at benytte et regneark. 

 

I regnearket skriver du PIC besætningsnummer i kolonne A. Kopiér indgangsdato fra PigVision til kolonne B, her skal du være sikker på at datoformatet er det samme i regnearket som i PigVision. 

Markér kolonne A og B i regnearket, kopier disse (CTRL+C) og sæt ind (CTRL+V) i kolonnerne "Nr." og "Dato" i PigVision. Så bliver besætningsnummer og dato udfyldt. 

 

For at tilføje besætningsnummeret til ungdyr, skal du kopiere fødselsdatoen ind i kolonne B i regnearket. Gentag processen ovenover ved at kopiere indholdet fra regnearket og sæt ind i PigVision. 


Gå til "Generelt" - "Administration" - "Besætningsinfo". Her kan du sikre dig at CHR-nummer og VAT-nummer er udfyldt. 


Når dette er gjort, er besætningen klar til at aktivere PIC dataudveksling i My.AgroVision.


Aktivering i My.AgroVision


I højre nederste hjørne i PigVision skal du klikke på "MyAgroVision"-ikonet. Et nyt vindue åbnes, hvor du skal klikke på "Register new user".
I det næste vindue der åbnes, skal du indtaste emailadresse, et kodeord (skal indeholde et mindst et stort og et lille bogstav, et tal og et specialtegn fx # % &), gentag kodeordet og klik på "Register new user".

 

My.AgroVision sender nu en email til dig, klik på "Activate" og du er nu klar til at logge ind på MyAgroVision og opsætte PIC-dataudveksling. Inde i PigVision klikker du igen på "MyAgroVision"-ikonet i højre nederste hjørne og logger ind med de oplysninger, som du lige har oprettet.

Aktivér PIC kommunikation ved at klikke på slideren ud for.
Udfyld Bruger, Kodeord og PIC Farm Number - denne information får du fra PIC. Indtast også datoen, hvorfra du gerne vil have, dataudvekslingen skal starte.

Du skal også vælge, om du vil downloade PIC KS-orner. Hvis du vælger at dette skal gøres, skal du sikre dig, at du bruger samme race- og årsagskoder i PigVision, som dem PIC bruger.