For at kunne indtaste en afgang på en so, skal du sikre dig, at hun ikke er diegivende. 

Der er to muligheder:

  • Du kan enten fravænne på normal vis ved at indtaste afgangen. 
  • Du kan flytte pattegrisene til en ammeso ved at gå til "Søer/Orner" - "Overfør pattegrise". 
    Herved er soen ikke diegivende og det er ikke nødvendigt, at indtaste en fravænning, for at kunne registrere afgangen.