For at kunne indtaste en afgang på en so, skal du sikre dig, at hun ikke er diegivende, for så kan det ikke lade sig gøre. Du kan enten fravænne på normal vis og så indtaste afgangen eller du kan flytte grisene til en ammeso ved at bruge overfør pattegrise kolonnen. Derved er soen ikke diegivende og det er ikke nødvendigt, at indtaste en fravænning, for at kunne registrere afgangen.