Gå til "Søer/Orner" - "Fravænning". 


Hvis en so er blevet ammeso efter hendes 1. fravænning (markeret med flueben i afkrydsningsboksen under "Ammeso"), kan hun fravænnes som normalt i fravænningsvinduet ved at indtaste dato, antal fravænnede grise og lokation ( 2. fravænning). 


Herefter kan soen løbes eller der kan registreres en afgang. 


I eksemplet nedenunder, er so nr. 1047 fravænnet første gang d. 06-09-2020 med 13 grise, hvorefter hun er registreret som ammeso. Dette kan ses med fluebenet i afkrydsningsboksen. Efterfølgende er hun fravænnet anden gang med 12 grise d. 24-09-2020 - denne gang er afkrydsningsboksen under "Ammeso" tomt og soen er klar til at blive løbet eller registret med en afgang.  


 

På sokortet ser det sådan ud: