Hvis en so er blevet ammeso efter hendes første fravænning (markeret som ammeso i afkrydsningsboksen i fravænningsvinduet), så kan hun fravænnes som normalt i fravænningsvinduet ved at indtaste dato, antal fravænnede grise og lokation (2. fravænning). Herefter kan soen løbes eller der kan registreres en afgang. 

 

Eksempel 1:


 

I eksemplet herover, er so nr. 1047 fravænnet første gang d. 6-9-2020 med 13 grise, hvorefter hun er registreret som ammeso (flueben i afkrydsningsboksen). Derefter er hun fravænnet 2. gang med 12 grise d. 24-9-2020. Feltet ammeso står tomt denne gang og soen er klar til at blive løbet eller registret med en afgang.  

 

På sokortet ser det sådan ud: