Du kan tilføje eller fjerne kolonner i et layout eller ændre hvilke nøgletal, der vises i en rapport. 

Klik på "Layout setup".  


Vælg derefter "Ret i globalt" og en liste fremkommer. 

Her kan du sætte flueben for at tilføje en kolonne eller fjerne flueben for at slette en kolonne. 


I eksemplet nedenunder tilføjes kolonnerne "Ornegrise" og "Sogrise". 

 

Du kan også flytte kolonnerne i dit layout. Ønsker du at rykke en kolonne længere mod højre i dit layout, klikker du på "Op" og ønsker du at rykke en kolonne længere mod venstre på layoutet, klikker du på "Ned". 

Kolonerne kan også flyttes vha. piletasterne forneden. 


En anden måde at få vist vinduet "Layout setup" på kan gøres ved at højreklikke direkte på overskrifterne i dit layout. På denne måde åbnes listen blot på den kolonne, som du højreklikkede på. 


Efter du har fået dine ønskede kolonner, klikkes på "Ok".

Nu vises "Sogrise" og "Ornegrise" på layoutet.