Denne vejledning viser dig, hvordan du kan tilføje eller fjerne kolonner fra et layout eller ændre hvilke nøgletal, der vises i en rapport. 

Vi vil nu gerne have tilføjet kolonnerne so- og ornegrise.

Klik på Layout setup, (den med sort markerede grønne firkant). Vælg ”Ret i globalt” og en liste fremkommer. Her kan du sætte flueben for at tilføje og fjerne flueben for at slette en kolonne. Alternativt kan du højreklikke på overskriften og samme liste vil vises, nu åbnes den blot på den kolonne, som du højreklikkede på. Ønsker du at flytte en kolonne længere til højre på skærmen, klikker du i Op og ønsker du at flytte til venstre på skærmen, klikker du på Ned. Kolonerne kan også flyttes vha. piletasterne.

Afslutningsvis klikkes OK. Nu kan der tastes sogrise og ornegrise på listen.