Når du har indtastet dine statusværdier i slutningen af perioden, vil det perfekte scenario selvfølgelig være, at alt stemmer. Ofte er dette dog ikke tilfældet. I det følgende kan du læse, hvordan du kan finde differencerne. 

 

Nedenfor vises en typisk afstemning, når du har beregnet din E-kontrol for grise i vækst (De samme principper gør sig gældende for sohold, der er gennemgået mere detaljeret i manualen "Sådan læses afstemningsfanen på E-kontrollen (Søer)”. 


 

 

Øverst vises de 4 sidste perioder, hvor den sidste periode på 98 dage er valgt.

 

I indgangssiden (=venstre halvdel) vises status ved periodens begyndelse (her 561 dyr) og alle de indgange der har været i perioden. 

I dette eksempel, er der flyttet 876 grise med en gennemsnitlig vægt på 32,4 kg ind i perioden. 

 

Ved at dobbeltklikke på tallet 876 vises en oversigt over flytningerne:Denne er anvendelig til at tjekke indtastningerne, hvis der er en difference ved periodens slutning. Som tommelfingerregel skal der gerne flyttes lige mange grise hver uge. Hvis der normalt flyttes cirka 155 grise om ugen og der en uge er flyttet 15 grise, kan det være en slåfejl der giver differencen.

 

I afgangssiden (=højre halvdel) vises alle de afgange, der har været i perioden. Dette inkluderer også flytninger, døde og evt. kasserede. I dette eksempel er der slagtet 578 grise med en gennemsnitsvægt på 142,3 kg og der har været 26 døde og 2 kasserede. Nederst vises status ved periodens slutning, her 807 stk.

 

I nederste linje vises med rødt en evt. difference mellem totalen på ind- og afgangssiden, her 24 stk. 


Er differencen positiv betyder det, at der enten er angivet for mange i indgangssiden eller for få dyr i afgangssiden. 


Omvendt hvis differencen er negativ, så er der er angivet for få i indgangssiden eller for mange dyr i afgangssiden. En difference kan også være en kombination af flere forskellige fejl.

 

Hvis du har en difference i afstemningen, kan du gå alle tallene igennem ved at dobbeltklikke og sikre dig, at alle salg, flytninger, døde mm. er korrekte. Hvis der stadig er fejl i afstemningen, skyldes dette som regel en optællingsfejl ved status og du kan evt. tælle dyrene igen.