Programmet kan pt. kun håndtere alm. uge hold som starter mandag eller søndag. Hvis man ønsker ugestart søndag skal man i setup (tandhjulet) fra hoved vinduet vælge ”WeekFormat” til US.