Noty dostawy

Tworzenie noty dostawy
W menu Hodowla – Klient dystrybutor. W pierwszej kolejności otworzy się zakładka Warunki dostawy.      Tutaj wprowadza się zapotrzebowanie klienta na z...
pon, 26 Luty, 2024 o 11:35 RANO
Karta osoby
Na Karcie osoby można zarejestrować informacje o kliencie. Zanim będzie on widoczny na liście, należy najpierw zarejestrować go jako osobę trzecią. Robi się...
śr, 28 Luty, 2024 o 1:23 PO POŁUDNIU
Wysyłanie noty dostawy w postaci pliku .txt
Aby wysłać dowód dostawy w postaci pliku .txt należy przejść do karty osoby w menu Hodowla – Klient dystrybutor.     I tam w polu Format pliku wybrać W...
wt, 20 Luty, 2024 o 2:22 PO POŁUDNIU
Lista inwentarza
W menu Hodowla - Lista inwentarza można kontrolować liczbę dostępnych zwierząt hodowlanych.     Można tutaj także zobaczyć, ile z nich zostało usunięty...
śr, 28 Luty, 2024 o 1:57 PO POŁUDNIU
Tworzenie programu szczepień dla noty dostawy
Wybieramy menu Hodowla – Program szczepień:       Tutaj wpisujemy własny kod programu szczepień, następnie wybieramy, w jakim wieku zwierzę zostanie...
pon, 26 Luty, 2024 o 4:29 PO POŁUDNIU
Usuwanie szczepień
Na nocie dostawy można dodać informację, że zwierzę nie było objęte programem szczepień wskazanym na dowodzie dostawy. Dodajemy kolumnę Szczepione zwierzęta...
pon, 26 Luty, 2024 o 1:06 PO POŁUDNIU
Edycja zatwierdzonej noty dostawy
Aby edytować już zatwierdzoną notę dostawy należy to zrobić w następujący sposób.    Znajdujemy notę, która ma być edytowana. Kopiujemy wszystkie identyfi...
pon, 26 Luty, 2024 o 11:53 RANO
Import dowodu dostawy ze zwierzętami Topigs Norsvin
Elektroniczny dowód dostawy importuje się, klikając ikonę Import u góry okna Młodzież hodowlana w menu Hodowla.     Podczas importu loszek Topigs Nors...
śr, 11 Paź, 2023 o 3:00 PO POŁUDNIU