Aby zwiększyć rozmiar nagłówka kolumn, należy przejść do okna, w którym ma być zmieniony, po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek którejś z kolumn. Pojawi się okno jak poniżej:

 

 

 

Wybieramy zakładkę Wygląd i działanie, w polu „Linie nagłówka” można wybrać wysokość nagłówków. Aby były większe, należy zaznaczyć „3”, jeśli miałyby być mniejsze, wybieramy „1 ”. Kliknięcie OK zatwierdza zmiany.