Aby poszerzyć kolumny na dowolnym ekranie, należy umieścić mysz z boku kolumny, którą ma być poszerzona, a pojawi się strzałka. Przytrzymując lewy przycisk myszy można dopasować kolumnę do wymaganego rozmiaru i następnym razem, po otwarciu okna okno, znów będzie miała ten rozmiar.