Aby wysłać plik PDF lub kopię zapasową w wiadomości e-mail bezpośrednio z PigVision, należy utworzyć raport i kliknąć „Drukuj” lub kliknąć nazwę układu. Następnie na ekranie pojawi się podgląd wydruku. Tutaj ikona „Wyślij jako e-mail” (u góry, w niebieskim kółku) pozwala wysłać dana w wiadomości e-mail.